بیف استروگانف

بازدید : 4545   |      

قیمت: 34,000 تومان

گوشت فیله گریل شده - قارچ - سس مخصوص

غذای روسی با تکه های گوشت فیله همراه خامه