پیتزا فیله تو

بازدید : 4788   |      

قیمت: 28,000 تومان

فیله گوساله استیکی - قارچ - پنیر مخصوص/

فیله گوساله گریل شده  سایز یک نفره